Danh mục

Vận chuyển - lao lắp dầm Super T dự án đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long

Vận chuyển và lao lắp hàng nghìn phiến dầm Super T dự án xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch – Nam Thăng Long. Bắt đầu vào quý I/2019 sau khi vượt qua các công tác xem xét đánh giá và được chính thức ký kết hợp đồng thực hiện vận chuyển và lao lắp gần 1200 phiến dầm Super T của cả hai gói thầu (số 1 và số 2). Công ty đã triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị phương tiện đáp ứng thủ tục pháp lý, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật và tiến độ chính xác của các nhà thầu.

Đến nay chúng tôi đã hoàn thành 95% khối lượng thực hiện và dự kiến về đích vượt tiến độ của chủ đầu tư, thầu chính với sự đánh giá cao của các bên vì sự nghiêm túc tuân thủ quy định pháp luật, tiến độ an toàn của dự án.

20190712024212min1
20190719015048min4d72a36c4ad6ac88f5c7dsc0278minmin5739856722877501714926026762520436702969856n5785266522877501414926057783419598728069120n
6213101623621413007361482684654971487518720nmin
97b95d34c965333b6a74