Hình ảnh hoạt động

Danh mục

144946737661769835249056065145583065902927n1

Vận chuyển máy biến áp 220kV-250MVA từ Đông Anh tới nhiệt điện Thái Bình 2.

img5998123


1452054017768698625806382536320686114247087n12
V
ận chuyển vỏ máy biến áp đến nhà máy thiết bị điện Đông Anh.

1448337372625479471234 
V
ận chuyển máy biếp áp bằng đường bộ kết hợp đường thuỷ.

14591495238286058712
Vận chuyển máy biến áp (109 tấn) bằng sơmi trailer COMETTO.

145092644039052089123

Vận chuyển MBA 63MVA từ NM ABB đến Cảng Hải Phòng.

img1696

Vận chuyển thân máy biến áp 220kV-250MVA tới trạm 220KV Xuân Mai.

img5198123


img03361

Vận chuyển, lao lắp dầm Super T.

img035612
Vận chuyển, lao lắp dầm cầu vượt đường sắt Tam Điệp, Ninh Bình
1455770317437550231

imag0102

212345


img0532-copy1234

imag010112


img061512

imag008612

Vận chuyển và lao lắp dầm cầu Hợp Lý - Hà Nam.

20140217104316123

Vận chuyển máy khoan hầm
123075087831254442123

144582601725043093

14431471230623682412

vc-dam-huoi-quang-ck-qtrung123
Vận chuyển dầm cẩu trục tới công trình thuỷ điện Huội Quảng.
test-3121

van-chuyen-may-cau123
Vận chuyển thân cẩu bánh xích 600T đến nhiệt điện Thái Bình 2, Thái Thuy, Thái Bình

vc-cau-hashu123
Vận chuyển cẩu bánh xích CT nhiệt địện Hồng Sa, CHDCND Lào

145352206728154138123

Vận chuyển 24 xe tải tự đổ (Mining trucks) Caterpilar và các máy công trình 
từ CT thủy điện Lai Châu - CT thủy điện Xekaman 1 - CHDCND Lào
145334178473453833123

img1719123

Vận chuyển ông khói nhà máy lọc dầu Dung Quất.
img1721123


test-682123

thumba201252116153h6123


thumba201252116153h9512


14767776855009186112

Vận chuyển kết cấu thép từ Bắc Ninh đến Hải Phòng.

147677768240691860123


147677768779791862123


145328184084353749123


imag031412


imag0365123

Vận chuyển thiết bị cơ điện phục vụ công trình thủy điện Ngòi Hút 2 và 2A
imag0367123


img000812


144697237661747701917931744179872329828594n123

Kích kéo, nâng hạ MBA Bằng phương pháp thủ công

144461947661753535250688456255829300330647n123


1474855284484902651


147711790779792042123


147727764768892340123


img4120


img4119


dsc09991


dsc100112

img0106

14772776480319234412

img1704123