Danh mục

MJCT đã có buổi tập huấn định kỳ về chính sách, pháp luật an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy

     MJCT đã có buổi tập huấn định kỳ về chính sách, pháp luật an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy. Toàn bộ công nhân và cán bộ MJCT được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động đạt tiêu chuẩn an toàn trong khi làm việc.

112
 
312 
2123
 
     Và được phổ biến, thực hành vận hành an toàn máy móc, lường trước và phòng tránh các yếu tố có khả năng làm mất an toàn lao động trước khi bước vào làm việc bởi các chuyên gia, các kỹ thuật viên đến từ Bỉ.
712 

121
 
812 

101 

111

91

MJCT đã duy trì nghiêm túc trong nhiều năm qua.