Danh mục

Dự án: Vận chuyển máy biến áp cho các trạm biến áp miền Trung.

MJC đã vận chuyển, nâng hạ an toàn và bàn giao đúng tiến độ 04 thân máy biến áp và phụ kiện cho các trạm 110kV miền Trung trong đó:

·       +)  MBA 63MVA kích thước 7,2 x 3,2 x 3,8 (m), trọng lượng 86 tấn cho trạm 110kV Diên Hồng;

·       +)  MBA 63MVA kích thước 7,2 x 3,2 x 3,8 (m), trọng lượng 80 tấn cho trạm 110kV Điện Nam - Điện Ngọc;

·       +)  Và 2 MBA cho trạm 110kV Mang Yang và 110kv Chư Prông.

 

Lộ trình khoảng 1300 km chủ yếu đi theo các tuyến Quốc lộ, qua đèo và qua một số khu vực đông dân cư, phương án vận chuyển được chúng tôi lập cụ thể cho từng cung đường.

141
 
131

6123

H
àng rào và biển báo "Nguy hiểm" được quây quanh khu làm việc.

Sau đó, việc nâng hạ, kích kéo, dịch chuyển và đảo máy biến áp, chúng tôi  thực hiện bằng phương pháp thủ công: 

11min

8min

1min