Dự án: Vận chuyển, nâng hạ máy biến áp 220kV-250MVA 131,6 tấn/ 235 tấn bằng đường bộ, đường thủy kết hợp.