Dự án: Vận chuyển, lao lắp dầm T đôi tuyến đường sắt trên cao số 3 (Nhổn - Ga Hà Nội)