Dự án: vận chuyển, đưa vào bệ vận hành máy biến áp 63MVA tại trạm biến áp 110kV Quang Châu (KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang).