Tin tức

Danh mục

Thông tư 46-2015-TT-BGTVT

QUY ĐỊNH VỀ TẢI TRỌNG, KHỔ GIỚI HẠN CỦA ĐƯỜNG BỘ; LƯU HÀNH XE QUÁ TẢI TRỌNG, XE QUÁ KHỔ GIỚI HẠN, XE BÁNH XÍCH TRÊN ĐƯỜNG BỘ; VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG; GIỚI HẠN XẾP HÀNG HÓA TRÊN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ KHI THAM GIA GIAO THÔNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ

TT Số 06/2012/TT-BGTVT ngày 08 tháng 3 năm 2012

Thông tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012

Nghị định của Chính phủ về việc quy định về Quỹ bảo trì đường bộ

Số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010

Nghị định của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

Thông tư số 64/2014/TT-BGTVT ngày 10 tháng 11 năm 2014

Sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế - kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa ban hành kèm theo Thông tư số 64/2014/TT-BGTVT ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Mỹ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

Mỹ phóng thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) không vũ trang từ California. Quy trình khai hỏa tên lửa hạt nhân Minuteman III của Mỹ

< 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>