Dự án: Lao Lắp và vận chuyển dầm cầu vòm Bến Tượng - Thái Nguyên