Dự án: Dự án: Xây dựng, vận chuyển và lao lắp dầm cầu Hưng Hà